htklusterit.fi

Tulevaisuuden teknologia

Teknologia on muuttanut nykyihmisen elämää radikaalisti jo tuhansien vuosien ajan, vaikka kehityksen nopeus on saanut aivan uudenlaiset mittasuhteet 1900-luvun aikana. 2000-luvulla teknologinen kehitys tulee todennäköisesti vain kiihtymään entisestään ja muuttamaan ihmiskuntaa monella eri tavalla. On myös mahdollista että ihmiset itsessään muuttuvat joko geneettisen muokkauksien, koneiden yhdistymisen tai molempien kautta. Onko kehitys ihmiskunnalle tai planeetalle hyödyllistä, on kuitenkin toisenlainen kysymys, sillä kaikki teknologinen kehitys ei aina ole positiivista esimerkiksi luonnolle tai sotateknologian takia. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten teknologinen kehitys tulee mahdollisesti edistymään 2000-luvulla ja kuinka se vaikuttaa ihmisiin sekä planeettaamme.

Lähitulevaisuuden teknologia

Lähitulevaisuus on häilyvä käsite, mutta tässä artikkelissa tarkastelemme teknologioita, jotka todennäköisesti tulevat käyttöön vuoteen 2050 mennessä, eli vajaan 30 vuoden sisään.

Vuoteen 2050 automatisointi saa aivan uudenlaiset mittasuhteet. Automatisointi on jo merkittävästi muuttanut monien tehtaiden valmistusprosesseja, mutta tulevaisuudessa automaatio tulee osaksi näkyvämpää katukuvaa. Yksi merkittävimmistä muutoksista on liikenteen automatisointi, eli itse ajavat autot, joiden prototyyppejä on testattu jo Suomenkin kaduilla. Etenkin logistisesta liikenteestä suurin osa on todennäköisesti vuoteen 2050 automatisoitua ja ihmiskuljettajia tarvitaan enintään tarkemmissa kohdissa, joissa ajoneuvoa saatetaan kuljettaa etänä kauko-ohjauksen ja virtuaalitodellisuuden välityksellä. Muutos tulee tekemään logistiikkapalveluista entistä halvempia ja tehokkaampia mutta samalla kehitys uhkaa jättää miljoonia työttömiksi. Myös automatisoidut dronet yleistyvät pienempien ja kiireisimpien lähetysten toimittamisessa kohteesta toiseen.

Vuoteen 2050 mennessä lääketiede on myös ottanut suuren harppauksen eteenpäin. Diagnosoinnista vastaa tekoäly, joka voi tarkastella esimerkiksi verinäytteiden tuloksia tai aivojen magneettikuvia moninkertaisella nopeudella lääkäreihin verrattuna väsymättä. Myös mikrokirurgia tehdään todennäköisesti hienostuneiden robottien avulla, joiden avulla leikkaukset voidaan toteuttaa hienovaraisemmin, tehokkaammin sekä turvallisemmin. On myös mahdollista että nykyiset ihmiskunnan vitsaukset kuten syöpä on saatu hallintaan. On mahdollista, ettei vielä reilussa 30 vuodessa monimutkaista tautia pystyttä täysin selättämään mutta todennäköisesti sen oireet voidaan pitää paljon paremmin kurissa. Myös vaikeat psyykkiset sairaudet kuten vakava masennus tai skitsofrenia ovat todennäköisesti paljon paremmin ymmärrettyjä tauteja ja siten tehokkaammin hoidettavissa.

Tekoäly tulee olemaan merkittävä osa jokaisen ihmisen elämää, ainakin epäsuorasti. Lukuisien eri asioiden tehokkuutta voidaan kasvattaa merkittävästi tekoälyn avulla. Esimerkiksi liikennettä, logistiikkaa ja terveyspalveluja voidaan tarjota entistä tehokkaammin, sillä niiden kysyntää ja tarjontaa pystytään analysoimaan paljon tarkemmin sekä resurssien optimointia. Todennäköisesti tekoäly säätelee myös viranomaisten toimintaa ja pystyy ennakoimaan rikoksia eri alueilla. Muutamissa maissa poliisi jo pyrkii olemaan aktiivisempi alueella, jonka tekoäly aikaisempaa dataa hyödyntäen ennustaa olevan riskialtis alue.

Teknologian kehittyminen pitkällä aikavälillä

Spekulaatio teknologian tulevaisuudesta esimerkiksi 1000 vuoden päästä on erittäin hankalaa ja se voikin pitää sisällään asioita joita ihminen ei pysty ennustamaan tai edes kunnolla käsittämään. Monet asiantuntijat kuitenkin listaavat tiettyjä teknologisia asioita, joiden kehityksen he uskovat olevan merkittävää ihmisten kannalta.

Villeimmissä skenaarioissa ihmisen ja koneen raja on erittäin häilyvä ja ihmisen tietoisuus voidaan jopa ladata pilveen ja siirtää toisiin vartaloihin tai koneisiin, taaten näin eräänlaisen kuolemattomuuden. Myös esimerkiksi kuolettavan tapaturman sattuessa, ihminen voitaisiin ladata, kaikkine muistoineen, uuteen vartaloon. Ihminen myös pystyy todennäköisesti muokkaamaan omia geenejään. Tämän ansioista periaatteessa kaikki taudit ovat hoidettavissa ja vain tapaturmat voivat tappaa ihmisen, ellei hänestä ole digitaalista varmuuskopiota. Myös tekoäly on saavuttanut niin merkittävän tason, että se pystyy parantamaan itseään, saavuttaen singulariteetin. Näin koneesta voi tulla ihmistä paljon monimutkaisempi olento, joka pystyy korkeampaan ajatteluun ja toimintaan kuin sen kehittäneet ihmiset.

Myös monet merkittävät planetaariset haasteet voidaan saada hallintaan tai kokonaan korjata. Planeettamme pystytään muokkaamaan ekologisesti. Esimerkiksi muovin tai öljyn turmelevat alueet pystytään muuttamaan puhtaaksi käyttämällä nanorobotteja tai saasteita syöviä bakteereja. Energiantuotannosta tulee puhdasta ja kasvihuoneilmiötä pystytään säätelemään optimaaliseksi. Myös avaruuden valloitus etenee ja kaukaisessa tulevaisuudessa esimerkiksi Mars-planeettaa pystytään muokkaamaan maankaltaiseksi, jos mikäli ihmiset päättävät asuttaa sen. Matka toisiin tähtiin on kuitenkin erittäin monimutkaista, mutta kaukaisessa tulevaisuudessa siihenkin voidaan kyetä pitkään avaruudessa matkaavien aluksien kautta tai tähtien välisiin harppauksiin kykenevän teknologian avulla, jonkalaista tiedemiehet eivät vielä tarkkaan pysty edes teoreettisesti artikuloimaan. Kaiken kaikkiaan, on mahdotonta sanoa minkälaista tulevaisuuden teknologia on ja onko se vaikutukset positiivisia ihmiskunnan kannalta, mutta on varmaa että teknologian kehitys jatkuu suurin harppauksin eteenpäin.